FAKTORING NIEPEŁNY

FAKTORING NIEPEŁNY

Jest to forma faktoringu polegająca na wykupie wierzytelności Klienta, ich obsłudze i wypłacaniu zaliczek na poczet ceny za wierzytelności. W przypadku braku spłaty ze strony kontrahenta, Faktor w pierwszej kolejności podejmuje działania mające na celu odzyskanie przeterminowanych należności Klienta, a dopiero w przypadku upływu określonego czasu Klient jest zobowiązany do zwrotu zaliczki (regres), o ile na spłatę przeterminowanych należności nie zostaną zaliczone środki otrzymane od innych kontrahentów (w ramach zabezpieczenia w formie cesji wierzytelności)

DLA KOGO

Faktoring niepełny to rozwiązanie dla firm, które prowadzą sprzedaż z odroczonym terminem płatności, posiadają wysoki poziom należności, chcą poprawić terminowość spłat swoich Kontrahentów, utrzymują stałą współpracę z Kontrahentami, którą cechuje powtarzalna sprzedaż.

KORZYŚCI

  • wcześniejsze uzyskanie środków ze zrealizowanych kontraktów,
  • poprawa płynności finansowej firmy i stabilizacja przepływów finansowych dzięki skróceniu okresu przepływu należności,
  • poprawa konkurencyjności na rynku poprzez zaoferowanie kontrahentom wydłużonych terminów płatności,
  • wsparcie w zarządzaniu należnościami prowadzone przez wyspecjalizowaną instytucję.

KONTAKT

Chcesz poznać szczegóły oferty? Skontaktuj się z nami.

Numer telefonu dla potencjalnych klientów zainteresowanych faktoringiem: 22 347 77 66

Formularz Kontaktowy

Odwiedź oddział: https://www.bnpparibas.pl

FAKTORING PEŁNY

paź 2, 2017, 16:39
Header : Finansowanie należności wybranych kontrahentów wraz z zabezpieczeniem ryzyka ich niewypłacalności.
Link text : SPRAWDŹ
Link uri : /oferta/oferta-dla-korporacji/faktoring-pełny
Link Target : same window
Zabezpieczenie ryzyka niewypłacalności odbiorcy
Faktoring-penly