01.07.2019

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej na rzecz spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

informujemy, że 28 czerwca 2019 roku przedstawiciele Zarządów BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. podpisali umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej, na podstawie której w ostatni weekend została przeprowadzona tzw. fuzja operacyjna. To ostatni etap działań, których celem jest ujednolicenie działalności faktoringowej grupy BNP Paribas w Polsce.

Szczegóły transakcji zostały opisane w Raporcie Bieżącym opublikowanym przez Bank -  Zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej na rzecz spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o., dostępnym na stronie: https://www.bnpparibas.pl/relacje-inwestorskie

W przypadku pytań prosimy o kontakt: info.pl@bnpparibas.pl, 22 548 99 63.